Koalice pro řeky

350-018 cat-380 st0-149 250-352 cste https://www.facebook.com/Canada-goose-expedition-parka-sale-1621082254819837/ https://www.facebook.com/Manteau-canada-goose-pas-cher-1528689084119165/ https://www.facebook.com/canadagoosefrance/ https://www.facebook.com/Doudoune-moncler-pas-cher-2015-1674695952813059/ https://www.facebook.com/Veste-moncler-homme-pas-cher-963593733713698/ https://www.facebook.com/doudouneparajumpers/ https://www.facebook.com/Doudoune-parajumpers-2015-1636820569901613/

Tůně v Jezerném u Velkých Karlovic ožívají

Před rokem Koalice pro řeky vytvořila v rámci projektu „Partnerství pro řeky – říční spolky“ i dvě nové tůně v lokalitě Jezerné u Velkých Karlovic. Ručně vykopané tůně na vyčištěných a prosvětlených loukách jsou již osídleny obojživelníky, rozmnožil se zde skokan hnědý a sledovali jsme 7 exemlářů čolka karpatského, což dává naději, že se zde tento kriticky ohrožený obojživelník bude i rozmnožovat. Doufáme, že se ve více osluněné luční tůni podaří obnovit i populaci kuňky žlutobřiché.

Tůň plná pulců. Foto: Z. Poštulka

Přidat komentář

Prohlášení Ministerstva financí k EHP a Norským fondům

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Přidat komentář

Adaptace na změnu klimatu ve „vědecké kavárně“

O projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adapatačních opatření v povodí Moravy“ a o adapatacích na změnu klimatu obecně budou zástupci Koalice pro řeky diskutovat ve „vědecké kavárně“ pořádané Zeleným kruhem v Olomouci, v kavárně Betreka dne 25. 5. 2016 od 16:30. Pozvánku najdete zde.

Přidat komentář

Pozvánka na konferenci k adaptacím na změnu klimatu v Praze

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci v rámci projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy„, která proběhne v Kašparově sále v Domě techniků ČSVTS, Novotného lávka 5 v Praze dne 10. června 2016 od 9:30 hodin. Velký prostor bude tentokrát vyhrazen pro panelovou diskusi, pro kterou zajišťujeme panelisty z co nejpestřejšími názory na žádoucí poměr a priority u přírodě blízkých a technických opatření. Celý text pozvánky najdete zde, další informace budou rozesíány před konferencí. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Přidat komentář

Dolaďování revitalizace v Čehovicích

Necelý rok po ukončení revitalizační akce na soutoku Vřesůvky a Malého potoka jsme provedli několk menších zásahů, které směří k dalšímu vylepšení revitalizačního efektu. Pokračování zde…

Přidat komentář

Krajský seminář o adaptačních opatřeních pro Olomoucký a Pardubický kraj

Poslední z cyklu krajských seminářů „Návrhy adaptačních opatření v povodí Moravy“ proběhne  8. 4. 2016 v salónku Ióta BEA centra tř. Kosmonautů 1288/1 v Olomouci, od 9:30 do 14:30 hodin. Seminář představí dosavadní výsledky projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adapatačních opatření v povodí Moravy“ s důrazem na opatření navržená na území Olomouckého a Pardubického kraje. Podrobnější údaje a program semináře naleznete v pozvánce. Projekt je podpořen v rámci progamu CZ.02 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přidat komentář

Prezentace ze semináře ve Zlíně

Na této stránce najdete ke stažení prezentace ze semináře „Návrhy dapatačních opatření v povodí Moravy“, který proběhl 18. 3. 2016 ve Zlíně.

Přidat komentář

Úspěch v soutěži Adaptační opatření roku

Projekt „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“ zvítězil v soutěži „Adaptační opatření roku 2015″ v tématické oblasti připravovaných opatření. Ocenění bylo předáno na konferenci „Adaptace na změnu klimatu v regionech“ 17. března 2016 v Brně. Projekt řeší Koalice pro řeky ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Na snímku přebírá Vlastimil Karlík ocenění z rukou ministra životního prostředí Richarda Brabce, vedoucího katedry Environmenálních studií Masarykovy univerzity v Brně Bohuslava Binky a ředitele soutěže Jiřího Dusíka.

Přidat komentář

Prezentace z brněnského semináře

Před plným sálem úspěšně proběhl první krajský seminář v rámci projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy„. Prezentace z tohoto semináře najdete zde.

Přidat komentář

Krajský seminář o adaptačních opatřeních ve Zlíně

Další z cyklu krajských seminářů „Návrhy adaptačních opatření v povodí Moravy“ se koná v pátek 18.3. ve velkém salónku hotelu GARNI, náměstí T. G. Masaryka 1335 ve Zlíně, od 9:30 do 14:00 hodin. Seminář představí dosavadní výsledky projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adapatačních opatření v povodí Moravy“ s důrazem na opatření navržená na území Zlínského kraje. Podrobnější údaje a program semináře naleznete v pozvánce. Projekt je podpořen v rámci progamu CZ.02 grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Přidat komentář