Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl

Hlasujte! – Český projekt „Vydří řeky“ má šanci uspět v celosvětové konkurenci

Ode dnešního dne, tedy pondělí 17. března,  se rozhoduje o tom, zda bude v české přírodě možné pozorovat více vzácných vyder říčních. Projekt „Vydří řeky“, podaný Koalicí pro řeky, se dostal do finále mezinárodní soutěže vyhlášené asociací evropských outdoorových firem. Jeho cílem je zlepšit stav řek a potoků, přivést k zájmu o ně více lidí a vytvořit místa, kde se bude dobře dařit nejen vydrám. Pokud projekt uspěje, pak se do dvou let nejméně 9 řek či potoků přemění v místa, která pomohou ochraně vzácných živočichů a navíc budou atraktivní i pro lidi. Ke změně dojde v České republice ojedinělým způsobem: formou tzv. patronátu nad vybraným vodním tokem. O podpořených projektech rozhodne veřejnost v tomto internetovém hlasování během následujících dvou týdnů – od 17. do 31. března. Tisková zpráva ke stažení zde.

„Jde nejen o projekt, který pomůže vrátit do české přírody vzácné vydry, ale o rozvoj nového přístupu ke krajině. Lidé dostanou možnost podílet se na zlepšení stavu vodních toků a jejich okolí. Pomohou tím nejen vydrám a dalším vzácným živočišným i rostlinným druhům, ale také například svou činností zlepší ochranu měst a obcí před povodněmi. Z mnohdy zbytečně technicky upravených vodních toků se stanou místa zajímavá pro turisty, rybáře či školní kolektivy,“ říká Ing. Jakub Esterka z Koalice pro řeky, který projekt připravil.

Patronátem nad potoky se rozumí zapojení dobrovolnických skupin lidí do postupné obnovy přírodní podoby potoků a říček v České republice. Velká část vodních toků byla v uplynulých desetiletích nadměrně technicky upravena, narovnána, zpevněna a zbavena přirozené schopnosti vyrovnávat se s extrémními vodními stavy. Prostřednictvím drobných svépomocných zásahů, které mohou pod odborným vedením provádět i laici, lze nastartovat samočinný proces zlepšování stavu koryta toku. Potoky a říčky tak opět získají zátočiny, tichá i dynamičtější místa, tůňky i peřeje, a díky komu znovu ožijí. Za svou péči budou lidé odměněni tím, že přímo uvidí znovuoživení vodního toku a současně vzroste jejich zájem chránit tok před ničením či znečištěním.

Výskyt vyder říčních je klíčovým indikátorem zdravého říčního ekosystému. V rámci projektu „Vydří řeky“ se dobrovolnické skupiny formou patronátů ujmou nejméně 9 lokalit, celkem na více než 90 km vodních toků. Pod metodickým vedením odborníků z Koalice pro řeky a po dohodě se správci toku, majiteli pozemků, případně dalšími zvolí postupné kroky k obnově přirozenější podoby toku.

O tom, které projekty získají finanční podporu, dík níž je bude možné uvést v život, rozhodnou lidé hlasováním na stránce www.outdoorconservation.eu/project-voting-category.cfm?catid=5. Ze šesti finálových projektů v každé kategorii budou podpořeny tři, které získají největší počet hlasů.

České projekty bývají v mezinárodní konkurenci úspěšné. Mezi prvními byl podpořen projekt na ochranu břehulí v Jižních Čechách, před dvěma lety vyhrál v mezinárodní konkurenci projekt zaměřený na ochranu velkých šelem v Beskydech.

Další informace na stránkách projektu: http://www.patronipotoku.cz

Příklady možných aktivit patronátních skupin:

-          komunikace s uživateli orné půdy v blízkosti vodních toků o možném rozčlenění velkých zorněných celků na svahu příčnými prvky (travním porostem)

-          podpora vzniku drobných mokřadů mezi velkými polními celky nebo v místě starých znehodnocených melioračních drenáží

-          tůňky

-          kamenné polohrázky ve vodních tocích (úkryty, změna proudných rychlostí v korytě)

-          migrační zprůchodnění drobných mostků (kamenný násyp či jiné zmenšení rozdílu výšek, zpevněný brod namísto ucpávajícího se mostku)

-          členění břehů pomocí kamene nebo proutí

-          odstranění černých skládek a invazních rostlin

Všechny zásahy budou předem konzultovány s odborníky, vlastníky pozemků (předpokládáme, že budou probíhat zejména na pozemcích ve vlastnictví obcí, správců toků apod.) a projednány s příslušným správcem vodního toku. Ve všech případech půjde o zásahy nevyžadující vodoprávní řízení.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích: Nature, Outdoor, Alpine. Český projekt je zařazen do kategorie „Outdoor“, v níž se probojoval mezi šest finálových projektů ze Švédska, Etiopie, Španělska, Ruska a Velké Británie. Outdoorové projekty se týkají míst, která lidé využívají pro nejrůznější venkovní sportovní či relaxační aktivity – chůzi, cyklistiku, plavání, vodáctví apod. Cílem je tak nejen přírodu chránit, ale udržovat ji i atraktivní pro veřejnost.

Co je EOCA

European Outdoor Conservation Association sdružuje na 120 členů z řad outdoorových firem z celé Evropy.

http://www.outdoorconservation.eu/about-us.cfm

this was Scott’s last invention
rob kardashian weight loss Birdie Girl Golf DIVA DUFFLE

Sorry for the vent
snooki weight lossCountdown to Couture Fashion Week NY
How to Make a Roomy Slingback Fit Better
porno am not able to0 would not feature envisioned the elegantly meticulous ways as well as , hair styles

Fashion of the twenties of last century
hd porn Using a fireplace shovel

A look inside the Gratitude Journal with actress and comedienne Kim Coles
black porn some of these jackets were cowboy esque in style

Want to Keep Up With the Fashion Trends
girl meets world explains Tom Beck of DuPont

Karl Lagerfeld Designs for Macy
gay porn sandbaggers unique lucy play golf sandals in jamaica multiple

Levi’s Men’s 511 Slim Fit Jean 23
how to lose weight fast When you move to the submenus

Here comes latest fashion sunglasses for women
quick weight loss See if the clamps on the clip on earrings can be adjusted

Sunglasses with Style and Purpose
miranda lambert weight loss What we have here

cheap air jordans,
fire red 4s,
jordan 4,

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.