Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Struktura organizace


V současné době má občanské sdružení Koalice pro řeky 22 individuálních členů a 10 kolektivních členů (tj. nevládních neziskových organizací reprezentovaných jedním zástupcem).  Tito členové jsou současně i členy zakládajícími (1. ustanovující valná hromada proběhla 4. září 2010).

Orgány sdružení jsou:

Valná hromada, rada, předseda, místopředseda, tajemník, revizor

Valná hromada je nejvyšším orgánem Koalice. Je svolávána minimálně jednou za dva roky.  Statutárními zástupci Koalice pro řeky jsou předseda, místopředseda a tajemník. Tito jsou voleni na Valné hromadě. Jednají jménem sdružení, hospodaří s jeho majetkem a finančními prostředky.  Revizor kontroluje hospodářskou situaci Koalice, nakládání s majetkem sdružení a kontroluje plnění rozhodnutí Valné hromady.

Stanovy Koalice pro řeky – 1.7.2010 MV.pdf

Podmínky vstupu do Koalice pro řeky:

Status příznivce – schvaluje rada sdružení

Přijetí za člena – schvaluje valná hromada (nejvyšší orgán Koalice). Pro přijetí za člena je třeba doporučení dvou stávajících členů Koalice.

Prihlaska za člena Koalice


Členské organizace Koalice pro řeky

Komentáře na této stránce jsou zakázány.