Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Podpořte nás


Koalice pro řeky je česká nezisková organizace. Našimi členy je několik významných nevládních organizací, zabývajících se ochranou vod a životního prostředí, ale i mnoho jednotlivců, kterým není osud našich vodních toků lhostejný.

Naším cílem je dál oslovovat další profesní a zájmové skupiny a hledat podporu pro svou činnost i mimo oblast neziskového sektoru. Za tímto účelem jsme vytvořili i statut příznivce našeho sdružení, čímž nám mohou formálně i konkrétně poskytovat podporu subjekty nejrůznějšího charakteru – soukromé firmy, akademické i vzdělávací instituce, zájmové spolky i jednotliví občané či významné osobnosti.

Pokud Vás zaujala naše činnost, budeme rádi za Vaši podporu. Možností je několik:

Staňte se našimi příznivci nebo členy:

Stačí jen vyplnit přihlášku a zaslat ji na adresu info[et]koaliceproreky.cz. Podmínky zde.

Přihláška za člena nebo příznivce Koalice pro řeky.

Uvítáme také finanční dar:

Jako nezisková organizace jsme závislí především na grantech různých nadací. Tím, že naši činnost finančně podpoříte, podpoříte naši větší nezávislost na těchto nejistých zdrojích a umožníte nám rozjet ve větším rozsahu naši práci. Kontaktujte nás opět na e-mailu: info[et]koaliceproreky.cz

Číslo účtu: Česká spořitelna,  1872106309/0800

Podporují nás:

Atelier Fontes Brno, www.fontes.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.