Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Podpořte nás


Koalice pro řeky je česká nezisková organizace. Našimi členy je několik významných nevládních organizací, zabývajících se ochranou vod a životního prostředí, ale i mnoho jednotlivců, kterým není osud našich vodních toků lhostejný.

Naším cílem je dál oslovovat další profesní a zájmové skupiny a hledat podporu pro svou činnost i mimo oblast neziskového sektoru. Za tímto účelem jsme vytvořili i statut příznivce našeho sdružení, čímž nám mohou formálně i konkrétně poskytovat podporu subjekty nejrůznějšího charakteru – soukromé firmy, akademické i vzdělávací instituce, zájmové spolky i jednotliví občané či významné osobnosti.

Pokud Vás zaujala naše činnost, budeme rádi za Vaši podporu. Možností je několik:

Staňte se našimi příznivci nebo členy:

Stačí jen vyplnit přihlášku a zaslat ji na adresu info[et]koaliceproreky.cz. Podmínky zde.

Přihláška za člena nebo příznivce Koalice pro řeky.

Uvítáme také finanční dar:

Jako nezisková organizace jsme závislí především na grantech různých nadací. Tím, že naši činnost finančně podpoříte, podpoříte naši větší nezávislost na těchto nejistých zdrojích a umožníte nám rozjet ve větším rozsahu naši práci. Kontaktujte nás opět na e-mailu: info[et]koaliceproreky.cz

Číslo účtu: Česká spořitelna,  1872106309/0800

Podporují nás:

Atelier Fontes Brno, www.fontes.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.