Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Povodí Moravy – kde nejvíce hrozí dopady klimatických změn

V rámci projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy“ dokončila Koalice pro řeky první etapu projektu – analýzu současného stavu. Jedním z výstupů této analýzy i je definování priortitních oblastí, kde jsou na jedné straně vysoká rizika negtaivních dopadů klimatických změn (zejména sucha a povodní), na druhé straně je v nich i velký potenciál pro přírodě blízká opatření, která těmto změnám mohou předcházet. Patří k nim mimo jiné např. povodí Jevíčky, Rožnovská Bečva, povodí Kyjovky, Blaty nebo Hané. Podrobnější informace najdete na stránkách projektu.

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.