Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Diskuzní seminář 2011


„Správa toků a ochrana přírody: hledání shody“

Koalice pro řeky ve spolupráci s Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulty ČVUT uspořádala 8.12.2011 diskuzní seminář s názvem  „Správa toků a ochrana přírody: hledání shody“. Účelem semináře bylo především podpořit dialog mezi oběma jmenovanými skupinami nad konkrétními otázkami a definovat otázky pro další řešení. Semináře se zúčastnili zástupci mnoha oborů a diskuze byla velmi košatá a zajímavá. I v roce 2012 bychom rádi navázali uspořádáním dalších setkání, vedených v obdobném diskuzním duchu. Prozatím zde můžete najít pod jednotlivými tématy uveřejněné úvodní přednášky panelistů, posléze zde naleznete také zápis z průběhu celého semináře (tento materiál je velmi obsáhlý, a proto jeho zpracování chvíli potrvá).

Níže naleznete u jednotlivých témat úvod do problematiky a úvodní přednášky panelistů ke stažení.


První tematický okruh

Ekologický orientovaná správa vodního toku a zkušenosti se správou toků ve zvláště chráněných územích

Vybraná otázka pro seminář: Jak provádět renaturace, revitalizace a PBPPO z hlediska usnadnění správy a údržby vodních toků – právní a provozní aspekty?

Druhý tematický okruh

Říční krajina a povodně, využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Vybraná otázka pro seminář: Chceme kapacity koryt zvyšovat, aby byl retenční prostor niv využit k odřezání špiček povodní?

Třetí tematický okruh

Obnova říční morfologie a samovolná revitalizace

Vybraná otázka pro seminář: Jaké jsou přínosy a rizika dřevní hmoty ve vodním toku?

Čtvrtý tematický okruh

Morfologické prvky, jejich tvorba a bilance

Vybraná otázka pro seminář: Je možné na hrázích vysazovat stromy tak, aby neohrožovaly jejich bezpečnost?

.

BUDEME RÁDI, POKUD NÁM ZDE NAPÍŠETE VAŠE NÁZORY, PŘIPOMÍNKY ČI DALŠÍ PODNĚTY K ZAMĚŘENÍ A VYBRANÝM TÉMATŮM SEMINÁŘE NEBO DALŠÍ TIPY A TÉMATA, KTERÁ BYSTE UVÍTALI NA DALŠÍM SETKÁNÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V LETOŠNÍM ROCE 2013:

Komentáře na této stránce jsou zakázány.