Koalice pro řeky

canada goose jacke canada goose uk moncler outlet moncler online uk Canada Goose Tilbud Time Billig Canada Goose piumini moncler spaccio moncler moncler Donna Woolrich outlet Woolrich online

Diskuzní seminář 2011


„Správa toků a ochrana přírody: hledání shody“

Koalice pro řeky ve spolupráci s Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství Stavební fakulty ČVUT uspořádala 8.12.2011 diskuzní seminář s názvem  „Správa toků a ochrana přírody: hledání shody“. Účelem semináře bylo především podpořit dialog mezi oběma jmenovanými skupinami nad konkrétními otázkami a definovat otázky pro další řešení. Semináře se zúčastnili zástupci mnoha oborů a diskuze byla velmi košatá a zajímavá. I v roce 2012 bychom rádi navázali uspořádáním dalších setkání, vedených v obdobném diskuzním duchu. Prozatím zde můžete najít pod jednotlivými tématy uveřejněné úvodní přednášky panelistů, posléze zde naleznete také zápis z průběhu celého semináře (tento materiál je velmi obsáhlý, a proto jeho zpracování chvíli potrvá).

Níže naleznete u jednotlivých témat úvod do problematiky a úvodní přednášky panelistů ke stažení.


První tematický okruh

Ekologický orientovaná správa vodního toku a zkušenosti se správou toků ve zvláště chráněných územích

Vybraná otázka pro seminář: Jak provádět renaturace, revitalizace a PBPPO z hlediska usnadnění správy a údržby vodních toků – právní a provozní aspekty?

Druhý tematický okruh

Říční krajina a povodně, využití přírodě blízkých protipovodňových opatření

Vybraná otázka pro seminář: Chceme kapacity koryt zvyšovat, aby byl retenční prostor niv využit k odřezání špiček povodní?

Třetí tematický okruh

Obnova říční morfologie a samovolná revitalizace

Vybraná otázka pro seminář: Jaké jsou přínosy a rizika dřevní hmoty ve vodním toku?

Čtvrtý tematický okruh

Morfologické prvky, jejich tvorba a bilance

Vybraná otázka pro seminář: Je možné na hrázích vysazovat stromy tak, aby neohrožovaly jejich bezpečnost?

.

BUDEME RÁDI, POKUD NÁM ZDE NAPÍŠETE VAŠE NÁZORY, PŘIPOMÍNKY ČI DALŠÍ PODNĚTY K ZAMĚŘENÍ A VYBRANÝM TÉMATŮM SEMINÁŘE NEBO DALŠÍ TIPY A TÉMATA, KTERÁ BYSTE UVÍTALI NA DALŠÍM SETKÁNÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V LETOŠNÍM ROCE 2013:

Komentáře na této stránce jsou zakázány.