Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Patronáty nad potoky


Patronátem nad potoky se rozumí zapojení dobrovolnických skupin lidí do postupné obnovy přírodní podoby potoků a říček v České republice. „První patronáty nad potoky již začaly v jihočeském Kadově nebo v Praze na Roztylském potoce. Dohodnutý je patronát nad potokem u Telče na Vysočině. Jednáme i o dalších patronátech v Praze, kde se nám hlásí skupiny i jednotlivci,“ říká Ing. Jakub Esterka, krajinný ekolog z Koalice pro řeky. Patronáty jsou také příležitostí pro „outdoorové“ nadšence, tedy pro lidi, kteří rádi tráví volný čas v přírodě aktivně. Během péče o vybraný potok nebo část říčky mohou přímo pozorovat, jak se mění v živoucí vodní tok.

„Velká část vodních toků byla v uplynulých desetiletích technicky upravena, narovnána, zpevněna a zbavena přirozené schopnosti vyrovnávat se s extrémními vodními stavy. Patroni a výsledky jejich práce mohou krajině pomoci od mnoha neduhů, kterými nyní trpí. Lze jimi mírnit dopady přesychání půdy a bleskových povodní, erozi, odstranit migrační překážky a hlavně zvyšovat druhovou rozmanitost v korytě i v jeho okolí. Patronáty nad potoky mohou přinést prospěch přírodě i lidem,“ říká Ing. Jana Vitnerová z Koalice pro řeky.

 

Vydra říční je dobrým indikátorem stavu vodního toku – stojí na vrcholu potravního řetězce a je součástí vodního ekosystému. „Obnova přírodního charakteru břehů, obnovení meandrů, zprůchodnění bariér na tocích a podobně vytváří podmínky pro vývoj a život druhů, které jsou pro vydru přirozenou potravní základnou – především pro mnohé druhy ryb, raky, obojživelníky, ale také pro hmyz a další živočichy, kterými se tyto druhy živí. I přesto, že vydra způsobuje škody na rybích obsádkách, má v přírodě svůj nezaměnitelný význam a zaslouží si naši ochranu,“ říká Mgr. Marie Kameníková z Českého nadačního fondu pro vydru v Třeboni.

V celosvětové konkurenci má v těchto dnech šanci uspět patronátní projekt Koalice pro řeky nazvaný Vydří řeky. Postoupil do finále soutěže pořádané asociací evropských outdoorových firem EOCA. Na internetu pro něj může veřejnost hlasovat až do konce března. Jeho cílem je umožnit do dvou let formou patronátů přeměnu nejméně 9 úseků vybraných vodních toků do podoby, která umožní návrat vyder říčních do přirozeného prostředí.

 

Projekt Vydří řeky připravila Koalice pro řeky a do soutěže jej z několika českých projektů nominovala asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh. „Projekt Vydří řeky zvítězil v národní konkurenci nevládních projektů díky tomu, že velmi zajímavým způsobem zapojuje do ochrany přírody místní komunity i návštěvníky daných lokalit. V českém kontextu je zajímavý navíc tím, že nabízí řešení „na míru“, lidé jej mohou snadno vzít za své a převzít aktivitu místo toho, aby někdo jednal za ně,“ doplnila Mgr. Júlia Sokolovičová, ředitelka Zeleného kruhu.

Aktivity, které mohou provádět patroni vodních toků:

-          Jednání s uživateli orné půdy v blízkosti vodních toků o možném rozčlenění velkých zorněných celků na svahu příčnými prvky (travním porostem)

-          Vytvoření drobných mokřadů mezi velkými polními celky nebo v místě starých znehodnocených melioračních drenáží

-          Vyhloubení tůněk a kamenných polohrázek ve vodních tocích (slouží jako úkryty pro vodní živočichy a umožní změnu proudných rychlostí v korytě, které pomáhají obnovit přirozené korytotvorné procesy)

-          Odstranění drobných překážek v toku, které brání migraci ryb (kamenný násyp či jiné zmenšení rozdílu výšek, zpevněný brod namísto ucpávajícího se mostku)

-          Členění břehů pomocí kamene nebo proutí

-          Odstranění černých skládek a invazních rostlin

 

Všechny zásahy budou předem konzultovány s odborníky a vlastníky pozemků (předpokládáme, že budou probíhat zejména na pozemcích ve vlastnictví obcí, správců toků apod.) a projednány s příslušným správcem vodního toku. Ve všech případech půjde o zásahy nevyžadující vodoprávní řízení.
www.patronipotoku.cz

One komentář