Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Projekt Podpora adaptačních opatření 2017


Projekt podpory přírodě blízkých adaptačních opatření zahrnoval tři semináře pro starosty a pracovníky veřejné správy a přípravu a projednání pěti konkrétních návrhů krajinných úprav v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Článek pro obecní zpravodaj v Čehovicích

Článek o adaptacích v horských lesních povodích

Tisková zpráva k ukončení projektu

Leták Změny klimatu – změny v krajině

Prezentace ze seminářů

Adaptační opatření 1

Adaptační opatření 2

Adaptační opatření 3

Adaptační opatření 4

Adaptační opatření 5


Komentáře na této stránce jsou zakázány.