Koalice pro řeky

Loading...

Projekt Podpora adaptačních opatření 2017


Projekt podpory přírodě blízkých adaptačních opatření zahrnoval tři semináře pro starosty a pracovníky veřejné správy a přípravu a projednání pěti konkrétních návrhů krajinných úprav v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.

Článek pro obecní zpravodaj v Čehovicích

Článek o adaptacích v horských lesních povodích

Tisková zpráva k ukončení projektu

Leták Změny klimatu – změny v krajině

Prezentace ze seminářů

Adaptační opatření 1

Adaptační opatření 2

Adaptační opatření 3

Adaptační opatření 4

Adaptační opatření 5


Komentáře na této stránce jsou zakázány.