Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku v k.ú. Čehovice


 

Tato revitalizační akce je prvním realizovaným revitalizačním záměrem Koalice pro řeky. Připravit jsme ji začali ve spolupráci se sdružením Arnika v roce 2011 díky finanční podpoře organizace Člověk v tísni. Po úspěšné žádosti o podporu z Operačního programu Životního prostředí začali bagry kopat tůně a nové koryto Malého potůčku na podzim 2014. Celý projekt včetně výsadeb byl dokončen k 31. březnu 2015.

Hlavními cíli záměru byly:

-          Zvýšení biodiverzity; ze zamokřené orné půdy vzniká fragment říční krajiny jako mozaika lužního lesa, luk a mokřadů.

-          Zvýšení samočistící schopnosti vody; první průtočná tůň je schopná zachytit případné znečištění ze zemědělského podniku výše po toku Malého potůčku, voda se čistí pomalu se rozrůstajícím rákosem a filtrací přes štěrkovou lavici

-          Zlepšení vodního režimu, zadržení vody v krajině, prevence povodní i sucha; mokřady v době vyšších průtoků zachycují nadbytek vody, v době sucha ji pomalu vydávají. Lokalita je v době sucha útočištěm vodních a na vodu vázaných druhů živočichů i rostlin a příznivě ovlivňuje mikroklima.

-          Rekreační a relaxační zóna pro místní obyvatele; již v době realizace se lokalita stala oblíbeným místem pro vycházky a odpočinek místních obyvatel, zvláště v době sucha a veder láká nižší teplotou a příjemnějším prostředím než okolní vyprahlá krajina.

 

Takto vypadal situační návrh revitalizace:

 

 

 

 

 

 

Stav před zahájením akce:

Napřímené zahloubené koryto Malého potůčku

Niva mezi Vřesůvkou a Malým potůčkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh stavby:

Podzim 2014, kopání tůní

Kontrolní den, únor 2015

Nové koryto, březen 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběžné úpravy po dokončení stavby:

Jaro 2016, sypání ostrůvku pro kulíky

Koryto před úpravou, jaro 2016

Koryto vymělčeno nasypáním štěrku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj po ukončení:

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita v průběhu roku (2015):

 

 

 

 

 

 

Co zde žije:

Ne všechny obrázky pochází z lokality, ale všechny zobrazené druhy zde byly pozorovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás:

iDnes

Slovenská Pravda

Komentáře na této stránce jsou zakázány.