Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Revitalizace Stousky v Ústíně


Říčka Stouska je přítokem Blaty,která je zase přítokem řeky Moravy. Obec Ústín leží asi 8 km západně od města Olomouce a má asi 440 obyvatel.

Revitalizace Stousky je plánována v nezastavěné části mezi obcemi Ústín a Těšetice v úseku 0,445 až 1,059 ř.km na ploše cca 2 ha.

Hlavním cílem záměru je obnovení přirozeného charakteru vodního toku a údolní nivy.  Podstatou navrhovaných úprav je převedení toku do nového přírodě blízkého koryta, které se bude v nivě vlnit v rámci přirozeného meandrování vodního toku. V novém korytě jsou navrženy průtočně tůně, v nivě pak neprůtočné tůně napájené podzemní a srážkovou vodou. Úpravy budou doplněny výsadbami dřevin, zatravněním a osevem směsí lučních bylin.

Výsledkem úprav bude zvýšení biodiverzity i vodního režimu krajiny – zvýšení retence vody, které přispěje k prevenci povodní i sucha.

Záměr získal kladné územní rozhodnutí v březnu 2019, v současnosti připravujeme podklad pro stavební povolení.

Situační nákres záměru:

 

 

 

 

 

Pomozte nám uskutečnit tento a podobné záměry na obnovu říční krajiny – podpořte nás na darujme.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.