Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Revitalizace Stousky v Ústíně


Říčka Stouska je přítokem Blaty,která je zase přítokem řeky Moravy. Obec Ústín leží asi 8 km západně od města Olomouce a má asi 440 obyvatel.

Revitalizace Stousky je plánována v nezastavěné části mezi obcemi Ústín a Těšetice v úseku 0,445 až 1,059 ř.km na ploše cca 2 ha.

Hlavním cílem záměru je obnovení přirozeného charakteru vodního toku a údolní nivy.  Podstatou navrhovaných úprav je převedení toku do nového přírodě blízkého koryta, které se bude v nivě vlnit v rámci přirozeného meandrování vodního toku. V novém korytě jsou navrženy průtočně tůně, v nivě pak neprůtočné tůně napájené podzemní a srážkovou vodou. Úpravy budou doplněny výsadbami dřevin, zatravněním a osevem směsí lučních bylin.

Výsledkem úprav bude zvýšení biodiverzity i vodního režimu krajiny – zvýšení retence vody, které přispěje k prevenci povodní i sucha.

Záměr získal kladné územní rozhodnutí v březnu 2019, v současnosti připravujeme podklad pro stavební povolení.

Situační nákres záměru:

 

 

 

 

 

Pomozte nám uskutečnit tento a podobné záměry na obnovu říční krajiny – podpořte nás na darujme.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.