Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Revitalizace Stousky v Ústíně


Říčka Stouska je přítokem Blaty,která je zase přítokem řeky Moravy. Obec Ústín leží asi 8 km západně od města Olomouce a má asi 440 obyvatel.

Revitalizace Stousky je plánována v nezastavěné části mezi obcemi Ústín a Těšetice v úseku 0,445 až 1,059 ř.km na ploše cca 2 ha.

Hlavním cílem záměru je obnovení přirozeného charakteru vodního toku a údolní nivy.  Podstatou navrhovaných úprav je převedení toku do nového přírodě blízkého koryta, které se bude v nivě vlnit v rámci přirozeného meandrování vodního toku. V novém korytě jsou navrženy průtočně tůně, v nivě pak neprůtočné tůně napájené podzemní a srážkovou vodou. Úpravy budou doplněny výsadbami dřevin, zatravněním a osevem směsí lučních bylin.

Výsledkem úprav bude zvýšení biodiverzity i vodního režimu krajiny – zvýšení retence vody, které přispěje k prevenci povodní i sucha.

Záměr získal kladné územní rozhodnutí v březnu 2019, v současnosti připravujeme podklad pro stavební povolení.

Situační nákres záměru:

 

 

 

 

 

Pomozte nám uskutečnit tento a podobné záměry na obnovu říční krajiny – podpořte nás na darujme.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.