Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Uzavřené projekty


Projekt Říční krajina a povodně

Projekt si klade za cíl přispět k celonárodní diskusi o strategii protipovodňové prevence a předkládat řešení a náměty směřující k ekologické správě, údržbě a revitalizaci vodních toků.

Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi NNO zabývajícími se ochranou řek, podpořit odbornou diskusi o stavu a využití říční krajiny a přispět k přenosu odborných znalostí do veřejné sféry a ve srozumitelné podobě představit politické reprezentaci a širší veřejnosti příčiny a faktory ovlivňující výši povodňových škod.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

- Seminář „Efektivní zapojení veřejnosti v implementaci Povodňové směrnice EU“ (proběhl 29. 4. 2011).

- Diskusní seminář „Ekologická správa vodních toků“ (připravujeme na 8. 12. 2011)

- Seminář „Současné trendy ve správě vodních toků“ (seminář se zahraniční účastí proběhne 22.9. 2011)

- Konference Říční krajina 2011 (5.-7. října 2011) – webové stránky najdete  zde

- Putovní výstava Řeky a povodně (premiéru předpokládáme v průběhu července 2011)

V rámci projektu dále poskytujeme poradenství občanům a občanským sdružením, komunikujeme s médii a zpracováváme připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek, strategií a koncepcí a dotačních programů.

Projekt podpořila Nadace Partnerství a Ministerstvo životního prostředí.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.