Koalice pro řeky

Loading...

Uzavřené projekty


Projekt Říční krajina a povodně

Projekt si klade za cíl přispět k celonárodní diskusi o strategii protipovodňové prevence a předkládat řešení a náměty směřující k ekologické správě, údržbě a revitalizaci vodních toků.

Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi NNO zabývajícími se ochranou řek, podpořit odbornou diskusi o stavu a využití říční krajiny a přispět k přenosu odborných znalostí do veřejné sféry a ve srozumitelné podobě představit politické reprezentaci a širší veřejnosti příčiny a faktory ovlivňující výši povodňových škod.

Hlavními aktivitami projektu jsou:

- Seminář „Efektivní zapojení veřejnosti v implementaci Povodňové směrnice EU“ (proběhl 29. 4. 2011).

- Diskusní seminář „Ekologická správa vodních toků“ (připravujeme na 8. 12. 2011)

- Seminář „Současné trendy ve správě vodních toků“ (seminář se zahraniční účastí proběhne 22.9. 2011)

- Konference Říční krajina 2011 (5.-7. října 2011) – webové stránky najdete  zde

- Putovní výstava Řeky a povodně (premiéru předpokládáme v průběhu července 2011)

V rámci projektu dále poskytujeme poradenství občanům a občanským sdružením, komunikujeme s médii a zpracováváme připomínky k návrhům zákonů a vyhlášek, strategií a koncepcí a dotačních programů.

Projekt podpořila Nadace Partnerství a Ministerstvo životního prostředí.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.