Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Partnerství pro řeky – říční spolky


Koalice pro řeky zahájila projekt na podporu revitalizací na střední Moravě. Název projektu je „Partnerství pro řeky – říční spolky“ a získal podporu v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Blokového grantu na podporu NNO Nadace Partnerství.

V rámci tohoto dvouletého projektu, který začal 2. května 2013, chceme zejména provést nejméně dvě revitalizace vodních toků (včetně revitalizace v Čehovicích), připravit nejméně tři další projekty až do fáze územního rozhodnutí (což by mělo umožnit žádat následně o podporu investice z evropských fondů) a zajistit péči o revitalizovaná území a další pozemky v říční krajině o rozloze nejméně 25 ha.

Projekt má rovněž sociální aspekt – do revitalizací a péče o krajinu chceme zapojit sociálně vyloučené osoby z Přerovska a Prostějovska. V této oblasti úzce spolupracujeme s olomouckou pobočkou organizace Člověk v tísni.

V rámci tohoto projektu vznikla v Olomouci „Říční poradna“, kde řešíme otázky široké veřejnosti a to hlavně v oboru revitalizace říčních systémů, protipovodňové ochrany, či jak účinně předcházet vodou způsobené erozi půdy.

Tuto ekoporadnu sdružení Koalice pro řeky můžete najít v Olomouci na Dolním náměstí 38 a její služby jsou bezplatné. Tuto službu mohou využít zejména starostové obcí, pracovníci obecních úřadů, vlastníci pozemků v okolí vodních toků. Osobně se zájemcům o pomoc budou její pracovníci věnovat vždy v úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Dotazy je také možno konzultovat mailem nebo telefonicky na čísle 737 551 108.

Poradna a její pracovníci chtějí kromě přímé pomoci klientům také zdůraznit význam přirozených toků a lužních lesů pro zdraví krajiny a lepší ochranu majetku před povodněmi. Lužní lesy a přirozený rozliv vody v místech, kde nestojí domy lidí, pomáhají chránit majetek v zastavěných oblastech. Lužní lesy jsou jedinečnými místy, které poskytují domov nepřeberné řadě druhů rostlin i živočichů, ale mohou mít i ekonomický přínos.

Dne 27.3.2015  proběhl seminář  „Jak na ÚSES v Olomouckém kraji“ , kde měli svůj výstup například pan  Doc. Ing. Antonín Buček z Mendelovy Univerzity v Brně nebo Ing. Hana Trtílková (Atelier FONTES).

V rámci projektu partnerství pro řeky – říční spolky jsme řešili:

 

 

 

 

 

 

 

.

 

…………..Podpořeno z programu Švýcarsko-české spolupráce.

………www.swiss-contribution.cz       ….. www.nadacepartnerstvi.cz

Komentováno celkem 2.