Koalice pro řeky

Loading...

Konference Říční krajina


Letos se profesionální i amatérští milovníci řek opět sejdou na podzimní konferenci Říční krajina, která se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích 5-7. listopadu 2020. Pořádá ji Koalice pro řeky ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity a bude se konat v Jihočeském vědeckotechnickém parku, Lipová 9, České Budějovice.

Prioritními tématy jsou voda v zemědělské krajině, obnova říční krajiny a nová hospodářská a zemědělská politika. Na tradiční exkurzi posledního dne shlédneme přírodě blízkou nivu meandrující Lužnice, revitalizaci Stropnice a mokřady v jihočeské zemědělské krajině.

Konference je jako vždy finančně soběstačná, náklady jsou hrazeny z vložného účastníků. Vložné činí 500,- Kč za každý přednáškový den, 200,- Kč za exkurzi a 1000,- Kč za celou konferenci.

Více se můžete dočíst v prvním cirkuláři, a přihlásit se můžete vyplněním formuláře.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 604 774 153
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582 kty na pořadatele:

 

  1. Revitalizace v městském a příměstském prostoru – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby
  2. Realizované a plánované revitalizace říčních systémů – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
  3. Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně
  4. Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

Program: 5.-6. 11. Přednášky a diskuse, 7.11. exkurze

Registrace: Ve formuláři níže nebo  emailem na adresu: karlik@koaliceproreky.cz, povinné údaje: jméno a příjmení, organizace, na které dny se přihlašujete (možnosti: 1. den, 2. den, exkurze, celá konference – a všechny možné kombinace). Na základě registrace obdržíte zálohovou fakturu.

Vložné: 600,- Kč na první den přednášek, 400,- Kč na druhý den, 200,- Kč na exkurzi. Celá konference i s exkurzí: 1000,- Kč. Číslo účtu, kam je možné posílat vložné: 1872106309/0800
Přednášky: časový limit 15 min + 5 min diskuse. Názvy přednášek a posterů zasílejte na kontakt pro programové záležitosti do 17.10.2018.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  karlik@koaliceproreky.cz, 604 774 153
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582

Komentáře na této stránce jsou zakázány.