Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Předchozí ročník 2012


8. ročník konference Říční krajina

 

 

se konal 18. – 20. října v Praze v prostorách fakulty fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo přes 80 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy i neziskové organizace. Prioritními tématy konference byly biodiverzita a transformace říční krajiny, hydrodynamika říční krajiny, ekologická správa vodních toků za extrémních hydrologických situací a říční krajina a povodňové riziko. Tato témata byla prezentována v 38 přednáškách a na 3 posterech.

Terénní exkurze tentokrát směřovala na území Prahy 6, kde byly účastníkům představeny probíhající revitalizace drobných toků. V druhé části pak navštívili národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.

Program konference si můžete prohlédnout zde. Sborník příspěvků je stále možné objednat na adrese info@koaliceproreky.cz za cenu 120 Kč + poštovné.

Společné foto z exkurze

One komentář