Koalice pro řeky

Loading...

Předchozí ročník 2012


8. ročník konference Říční krajina

 

 

se konal 18. – 20. října v Praze v prostorách fakulty fyzické geografie a geoekologie Univerzity Karlovy. Konference se zúčastnilo přes 80 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy i neziskové organizace. Prioritními tématy konference byly biodiverzita a transformace říční krajiny, hydrodynamika říční krajiny, ekologická správa vodních toků za extrémních hydrologických situací a říční krajina a povodňové riziko. Tato témata byla prezentována v 38 přednáškách a na 3 posterech.

Terénní exkurze tentokrát směřovala na území Prahy 6, kde byly účastníkům představeny probíhající revitalizace drobných toků. V druhé části pak navštívili národní kulturní památku Stará čistírna odpadních vod v Bubenči.

Program konference si můžete prohlédnout zde. Sborník příspěvků je stále možné objednat na adrese info@koaliceproreky.cz za cenu 120 Kč + poštovné.

Společné foto z exkurze

One komentář