Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Předchozí ročník 2014


10. ročník konference Říční krajina


se konal 15. – 17. října 2014 v Brně v prostorách Moravského zemského archivu. Na organizaci se krom Koalice pro řeky podílel také Ústav botaniky a zoologie Přírodovědeské fakulty MU v Brně a Moravský zemský archiv v Brně. Konference se zúčastnilo téměř 70 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy i neziskové organizace. Prioritními tématy konference byly: Dynamika transportu živin ve vodních tocích a v zemědělské krajině, Zatopené kulturní a přírodní dědictví a také tradiční stěžejní témata – ekologie vodních toků, vodní toky a jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků.

Terénní exkurze tentokrát směřovala „Po proudu řeky Svratky“ s komentovanou návštěvou revitalizovaného úseku řeky Svratky pod Brnem, PP Nosislavksá zátočina a PP Uherčická ramena. Zakončena byla u výústí trati Svratky u VD Nové Mlýny.

Program konference si můžete prohlédnout zde. Sborník příspěvků je stále možné objednat na adrese info@koaliceproreky.cz za cenu 120 Kč + poštovné.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.