Koalice pro řeky

Loading...

Předchozí ročník 2014


10. ročník konference Říční krajina


se konal 15. – 17. října 2014 v Brně v prostorách Moravského zemského archivu. Na organizaci se krom Koalice pro řeky podílel také Ústav botaniky a zoologie Přírodovědeské fakulty MU v Brně a Moravský zemský archiv v Brně. Konference se zúčastnilo téměř 70 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy i neziskové organizace. Prioritními tématy konference byly: Dynamika transportu živin ve vodních tocích a v zemědělské krajině, Zatopené kulturní a přírodní dědictví a také tradiční stěžejní témata – ekologie vodních toků, vodní toky a jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků.

Terénní exkurze tentokrát směřovala „Po proudu řeky Svratky“ s komentovanou návštěvou revitalizovaného úseku řeky Svratky pod Brnem, PP Nosislavksá zátočina a PP Uherčická ramena. Zakončena byla u výústí trati Svratky u VD Nové Mlýny.

Program konference si můžete prohlédnout zde. Sborník příspěvků je stále možné objednat na adrese info@koaliceproreky.cz za cenu 120 Kč + poštovné.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.