Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

mlfacets.com

mlfacets.com

Skokem do Vltavy vyzvou k ochraně řek i Pražané

PRAHA – Praha se v neděli 12. července 2015 připojí k letošním oslavám Evropského dne koupání v řekách. Největší akci chystá nezisková organizace Koalice pro řeky na Náplavce u Palackého mostu. Současně nabízí veřejnosti – spolkům, sdružením a jednotlivcům – podporu při pořádání dalších akcí na dalších místech v Praze. Smyslem Evropského dne koupání v řekách je upozornit na potřebu ochrany vodních toků a na výhody, které přináší jejich návrat do přírodní či přírodě blízké podoby. Tzv. Big Jump, který po celé Evropě probíhá ve znamení koupání v řekách a oslav na jejich březích, upozorní na nutnost ochrany vodních toků již podesáté.

(Tisková zpráva Koalice pro řeky ze dne 12. března 2015)

„Zveme veřejnost k účasti na akci Big Jump 2015 v neděli 12. července 2015 od 14 hodin. Symbolický skok do Vltavy bude v 15 hodin, ale program pro malé i velké návštěvníky bude připraven po celé odpoledne i navečer. Kromě 12panelové výstavy Řeky a povodně připravujeme tvůrčí dílny, hry a soutěže a také hudební program s trochou mluveného slova. Partnerství pro letošní Big Jump nám přislíbily Bajkazyl a loď Tajemství bratří Formanů,“ říká Jakub Esterka z Koalice pro řeky.

„Chceme povzbudit zájem lidí o ochranu řek. Díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy můžeme nabídnout organizační i materiální spolupráci také dalším organizátorům dnů koupání v řekách,“ doplnila Jana Vitnerová. Zájemci, kteří chtějí uspořádat den koupání na lokální úrovni, se mohou obracet na Koalici pro řeky e-mailem nebo telefonicky (vitnerova@koaliceproreky.cz, tel. 775 315 818).

Podle Rámcové směrnice o vodách, kterou přijala i Česká republika, mělo dojít k postupnému zlepšování stavu vodních toků. Výrazně se zlepšila čistota vody, stále je však co dohánět. Praha by si zasloužila například plochy, kde by se voda mohla beze škody rozlévat při povodni, nebo více míst s upravenými břehy pro koupání a rekreaci. „Příjemné odpoledne u vody by mělo vést i k zamyšlení. Lidé stále vnímají řeky více jako dopravní nebo odpadní stoky a podle toho s nimi i zachází. Při povodních, ale i s hrozícím suchem se nám toto zacházení negativně vrací. Pokud ale vrátíme život řekám a k řekám, prospěch z toho bude mít celá společnost,“ zamýšlí se Jana Vitnerová.

Otcem nápadu na Dny koupání v řekách je Roberto Epple z Evropské říční sítě (European Rivers Network). Společným koupáním na mnoha místech chtěl oslavit úspěchy dosažené ochránci řek v Evropě, ať už se jednalo o zlepšení čistoty vody nebo o ochranu přirozeného charakteru řek. Koupání v řekách je symbolem toho, že řeky nejsou a nemají být jen stokami, zdrojem vody či dopravní cestou, ale že mohou a mají být součástí našeho života, místem odpočinku a setkávání s přírodou a její krásou.

Celoevropský registr akcí Big Jump www.rivernet.org/bigjump

 

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.