Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Tradiční sady, mokřady i ovce se navracejí do krajiny Beskyd

JEZERNÉ/VELKÉ KARLOVICE – Za malebnou podobou Beskyd, kterou dnes oceňují turisté i přírodovědci, stojí tvrdá práce původních místních hospodářů. Aby se tyto hodnoty udržely i do budoucna, je nutné obnovovat pastviny, sady, lesy i mokřady pomocí tradičních způsobů obhospodařování krajiny. V místech zvaných Palúch a Benešky v obci Jezerné u Velkých Karlovic se o to už druhým rokem stará Koalice pro řeky.

(Tisková zpráva Koalice pro řeky ze 6. března 2015)

„Naším cílem je obnovit krajinu pestrou a životaschopnou. Na pozemcích, které obhospodařujeme, postupně obnovujeme mokřady, sady s tradičními odrůdami ovocných stromů, pastviny a pastevní lesy,“ přibližuje snahy Koalice pro řeky vedoucí projektu Zdeněk Poštulka. „K pastvě rovněž využíváme tradiční plemeno ovcí, takzvané valašky. Naše stádečko se úspěšně rozrůstá, protože k původním sedmi ovcím letošní zimu přibylo už šest jehňat,“ dodává Poštulka.

Tradiční pastva vytváří zároveň podmínky pro návrat českých orchidejí, vstavačů, kterých tady kdysi rostlo velké množství, ale během nedávných let jich významně ubylo. O louky se nikdo nestaral, proto začaly lokality se vzácnými kytkami zarůstat náletovými dřevinami, zejména smrkem. A klenot beskydské flóry začal postupně mizet.

„Náletové dřeviny probíráme, odstraňujeme smrky a ponecháváme druhy dřevin, jako jsou buky, javory a břízy, protože jsou pro tyto lokality vhodnější,“ uvádí Poštulka. „Na některých plochách tak vzniká kdysi obvyklý, dnes poměrně vzácný typ biotopu, označovaný jako pastevní les.

Vzhledem ke svému názvu se Koalice pro řeky zaměřuje zejména na zlepšení stavu vodních toků a říční krajiny. Stranou jejího zájmu proto nezůstal ani potok protékající obhospodařovaným územím. „Prozatím jsme v nivě potoka vytvořili dvě tůně, abychom zlepšili podmínky zejména pro obojživelníky. Do budoucna plánujeme rozsáhlejší revitalizaci s uvedením potoka do přírodě blízkého stavu, včetně vytvoření postranního ramene a vytvoření dalších mokřadů,“ uvádí Vlastimil Karlík z Koalice pro řeky.

Projekty Koalice pro řeky v těchto lokalitách byly podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství a Operačním programem Životní prostředí. „Prostředky z dotací využíváme pro nezbytné zásahy, které mají obnovu krajiny nastartovat. Následnou péči už však provádíme na vlastní náklady. Způsob obhospodařování neboli management území, se snažíme navrhnout tak, aby byl i finančně udržitelný,“ dodává Karlík.

 

 

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.