Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Konference Říční krajina 2020

Letos se profesionální i amatérští milovníci řek opět sejdou na podzimní konferenci Říční krajina, která se tentokrát bude konat v Českých Budějovicích 5-7. listopadu 2020. Pořádá ji Koalice pro řeky ve spolupráci se Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity a bude se konat v Jihočeském vědeckotechnickém parku, Lipová 9, České Budějovice.

Prioritními tématy jsou voda v zemědělské krajině, obnova říční krajiny a nová hospodářská a zemědělská politika. Na tradiční exkurzi posledního dne shlédneme přírodě blízkou nivu meandrující Lužnice, revitalizaci Stropnice a mokřady v jihočeské zemědělské krajině.

Konference je jako vždy finančně soběstačná, náklady jsou hrazeny z vložného účastníků. Vložné činí 500,- Kč za každý přednáškový den, 200,- Kč za exkurzi a 1000,- Kč za celou konferenci.

Více se můžete dočíst v prvním cirkuláři, a přihlásit se můžete vyplněním formuláře.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 604 774 153
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582 kty na pořadatele:

Přidat komentář

Koalice pro řeky je na YouTube

Zatím tam najdete několik videoklipů s povídáním o řekách a revitalizacích.

Přidat komentář

Letní dobrovolnický den v Čehovicích

V letošním roce jsme plánovali dvě veřejné akce v Čehovicích, v biocentru, kde pečujeme o střední les v místním biocentru, a na naší revitalizaci na soutoku Vřesůvky a Malého potoka. Plánovaný jarní dobrovolnický den v Čehovicích se však kvůli pandemii změnil na letní. Práce bylo méně, než by bylo na jaře (prořezávat dřeviny  jsme už nemohli), ale přesto jsme tu strávili příjemný půlden hrabáním sena, výsevem mokřadní směsi bylin a úklidem dřevní hmoty z jarních managementových zásahů. Počasí vyšlo jako zázrakem – celou dobu svítilo slunce, zatímco týden předtím poprchávalo a následující den přišla průtrž mračen a povodně.

 

Přidat komentář

Vzpomínka na profesora Otakara Štěrbu

Duchovní otec Koalice pro řeky profesor Otakar Štěrba odešel před třemi lety. Vzpomínáme s vděčností. Dokument o jeho činnosti vysílala Česká televize.

Přidat komentář

Skvělá zpráva pro přírodu. Rámcová směrnice o vodě (WFD) nebude upravena a ověřena.

Úspěch kampaně, do které se zapojili i Češi díky Arnice a Koalici pro řeky! Útok na evropské vodní právo je zažehnán. Ještě jednou děkujeme všem, kteří poslali svůj hlas pro zachování ochrany vod Evropské komisi.

Minulý týden byl výkonnému místopředsedovi Evropské komise Timmermansovi a komisaři Sinkevičiusa zaslán otevřený dopis od více než 500 vědců, kteří vyzývají k zachování a zavedení rámcové směrnice o vodě aby zastavila a zvrátila katastrofický pokles sladkovodní biologické rozmanitosti. Začátkem letošního roku hlasovalo 386 375 občanů pro rámcovou směrnici #ProtectWater, která usnadnila občanům účast na sociálních konzultacích Evropské komise o rámcové směrnici o vodě (jediná příležitost, aby veřejnost vyjádřila své názor během procesu kontroly fitness a vyjádření jasného opozice vůči změnám legislativy. Díky evropské kampani #protectwater se veřejné konzultace o WFD staly třetími konzultacemi o velikosti historie EU.

https://ec.europa.eu/info/news/evaluation-eu-water-legislation-concludes-it-broadly-fit-purpose-implementation-needs-speed-2019-dec-12_en

Přidat komentář

Koalice pro řeky má článek o lužních lesích v aktuálním čísle Časopisu Fóra 04/2019 ochrany přírody.

 

 

 

 

 

http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

 

Přidat komentář

Revitalizace soutoku v Čehovicích

V sobotu jsme za ideálního počasí ostříhali kolem 200 mladých vrb na revitalizovaném soutoku Vřesůvky a Malého potoka v Čehovicích. Území si konečně doplnilo dosyta zásoby vody. Je radost pozorovat, jak pestrou minikrajinu si revitalizovaný potok vytváří – meandry, ostrůvky, tůňky, mokřádky… Po prořezu k tomu přibylo i střídání osluněných a zastíněných úseků.

Přidat komentář

Revitalizace v Čehovicích

Koalicí pro řeky revitalizovaný fragment říční krajiny u obce Čehovice letos uprostřed léta. Tůňky se naplnily, potůček teče, loni ořezané vrby rostou jako z vody.

Přidat komentář

Stouska v obci Ústín – šance na obnovu úseku řeky

Před chvílí jsem na poště vyzvedl kladné územní rozhodnutí k revitalizaci říčky Stouska v obci Ústín (okres Olomouc). Po více než tříletém úsilí se tedy značně zvýšila šance na obnovu dalšího úseku řeky a říční krajiny. Bude to stát ještě hodně času (a peněz), ale dnes můžeme slavit významný mezník! Chcete-li nám pomoci v přípravě a realizaci této i dalších revitalizací, podpořte nás prosím na https://www.darujme.cz/projekt/1200815!

Přidat komentář

Konzultace k Rámcové směrnici o vodách EU

Pomozte chránit evropské řeky a řekněte Evropské komisi, ať neoslabuje Rámcovou směrnici o vodách. Můžete to udělat jedním kliknutím na nedávno zveřejněné stránce Arniky:

Zachraňme evropské řeky

Přidat komentář