Koalice pro řeky

Loading...

Archív aktualit


 

Aktuální dění

14. března 2011

14. března si připomínáme „Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život“. Koalice procanada goose Whistler Parka řeky vydala při této příležitosti tiskovou zprávu s názvem „Beton nás před povodněmi 070-684 a suchem neochrání“, komentující Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období 2011-2015. Ta v současné době prochází připomínkovým řízením.  Více …

25. listopadu 2010

Koalice pro řeky se spolupráci se Senátem ČR uspořádala odborný seminář, který proběhl dne 23. listopadu v Praze. Více …

Sborník příspěvků

23. listopadu 2010

Srdečně zveme na odborný seminář Přírodě blízká protipovodňová ochrana. Více …

14. října 2010

Zástupci Koalice pro řeky se sešli v Praze s náměstkem ředitelem AOPK Pavlem Pešoutem. Koalice tímto navázala spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a současně ji vyzvala k průběžnému poskytování legislativních podnětů a dokumentace k příkladům dobré a špatné vodohospodářské praxe.

5. září 2010

Koalice pro řeky upozornila na problematiku prodeje státní půdypotřebné pro budoucí realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. Více …

4. září 2010

Proběhla ustanovující valná canada goose Yukon Bomber hromada občanského sdružení Koalice pro řeky v Litovli, kde byli zvoleni statutární zástupci sdružení 101-01 a ihned bylo vzneseno několik podnětů ke směrování dalších aktivit.

Červen 2010

Vzniklo uskupení neziskových organizací i jednolivců – Koalice pro řeky.

Tisková zpráva ke vzniku Koalice pro reky

Seminář v senátu ČR

Komentáře na této stránce jsou zakázány.