Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Archív aktualit


 

Aktuální dění

14. března 2011

14. března si připomínáme „Mezinárodní den akcí proti přehradám, pro řeky, vodu a život“. Koalice procanada goose Whistler Parka řeky vydala při této příležitosti tiskovou zprávu s názvem „Beton nás před povodněmi 070-684 a suchem neochrání“, komentující Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období 2011-2015. Ta v současné době prochází připomínkovým řízením.  Více …

25. listopadu 2010

Koalice pro řeky se spolupráci se Senátem ČR uspořádala odborný seminář, který proběhl dne 23. listopadu v Praze. Více …

Sborník příspěvků

23. listopadu 2010

Srdečně zveme na odborný seminář Přírodě blízká protipovodňová ochrana. Více …

14. října 2010

Zástupci Koalice pro řeky se sešli v Praze s náměstkem ředitelem AOPK Pavlem Pešoutem. Koalice tímto navázala spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny a současně ji vyzvala k průběžnému poskytování legislativních podnětů a dokumentace k příkladům dobré a špatné vodohospodářské praxe.

5. září 2010

Koalice pro řeky upozornila na problematiku prodeje státní půdypotřebné pro budoucí realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. Více …

4. září 2010

Proběhla ustanovující valná canada goose Yukon Bomber hromada občanského sdružení Koalice pro řeky v Litovli, kde byli zvoleni statutární zástupci sdružení 101-01 a ihned bylo vzneseno několik podnětů ke směrování dalších aktivit.

Červen 2010

Vzniklo uskupení neziskových organizací i jednolivců – Koalice pro řeky.

Tisková zpráva ke vzniku Koalice pro reky

Seminář v senátu ČR

Komentáře na této stránce jsou zakázány.