Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Materiály ke stažení


Sborník příspěvků ze semináře Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků, seminář se zahraniční účastí, 22. září 2011, Ministerstvo zemědělství, Praha

Zde najdete také prezentace většiny účastníků semináře:

Christian GöldiDimenzování vodních průtoků v derivovaných korytech a příklady opatření zlepšující hydromorfologický stav; regulace a zkušenosti ze Švýcarska.

Thomas Henschel – Údržba a rozvoj vodních toků, ochrana před povodněmi, povinnost zajistit dopravní služby a ekologie. Protiklady a podněty k řešení střetu zájmů.

Walter Binder – Revitalizace vodních toků za využití hydromorfologických procesů vlastní dynamiky vodních toků.

Tomáš Just – Ekologicky orientovaná správa vodních toků.

Pavel Kožený – Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků.

Roberto Epple – Spontánní revitalizace a odstraňování migračních překážek na řekách v povodí Loiry.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– .

Připomínky k „návrhu Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období 2011 – 2015“. Koalice pro řeky a Unie pro řeku Moravu, březen 2011.

.

Sborník příspěvků ze semináře Přírodě blízká protipovodňová ochrana: Prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů, 23. listopadu 2010, Senát Parlamentu ČR, Praha

Komentáře na této stránce jsou zakázány.