Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Materiály ke stažení


Sborník příspěvků ze semináře Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků, seminář se zahraniční účastí, 22. září 2011, Ministerstvo zemědělství, Praha

Zde najdete také prezentace většiny účastníků semináře:

Christian GöldiDimenzování vodních průtoků v derivovaných korytech a příklady opatření zlepšující hydromorfologický stav; regulace a zkušenosti ze Švýcarska.

Thomas Henschel – Údržba a rozvoj vodních toků, ochrana před povodněmi, povinnost zajistit dopravní služby a ekologie. Protiklady a podněty k řešení střetu zájmů.

Walter Binder – Revitalizace vodních toků za využití hydromorfologických procesů vlastní dynamiky vodních toků.

Tomáš Just – Ekologicky orientovaná správa vodních toků.

Pavel Kožený – Návrh managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků.

Roberto Epple – Spontánní revitalizace a odstraňování migračních překážek na řekách v povodí Loiry.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– .

Připomínky k „návrhu Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období 2011 – 2015“. Koalice pro řeky a Unie pro řeku Moravu, březen 2011.

.

Sborník příspěvků ze semináře Přírodě blízká protipovodňová ochrana: Prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů, 23. listopadu 2010, Senát Parlamentu ČR, Praha

Komentáře na této stránce jsou zakázány.