Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Tiskové zprávy


Na pražské Náplavce se poprvé uskuteční Big Jump

Společný symbolický skok do Vltavy jako připomínku nutnosti chránit řeky a vracet k nim a do nich život – to je hlavním smyslem akce Big Jump, ke které se letos připojí i Praha. Nezisková organizace Koalice pro řeky v sobotu 12. července od 14 hodin na pražské Náplavce u Palackého mostu pořádá akci, jíž se připojí k desítkám měst a míst po celé Evropě, kde se bude slavit Evropský den koupání v řekách. Podobné akce se uskuteční také například v Berlíně, Hamburku, Paříži, Turíně nebo Madridu.

Celá tisková zpráva Koalice pro řeky z 9. července 2015

 

Zmírnit důsledky změn klimatu pomůže na Moravě nová strategie pro hospodaření vodou v krajině

OLOMOUC – V povodí řeky Moravy – v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji – vzniká strategie pro zmírnění následků klimatických změn – sucha a extrémních srážek. Jejím cílem je specifikovat taková opatření, která zajistí zásobování pitnou vodou pro občany i pro ekosystémy v období extrémního sucha a současně efektivní protipovodňová opatření. Komplexní projekt, který potrvá do konce dubna příštího roku, je zaměřen jak na povodí Moravy jako celek, tak na konkrétní lokální opatření. Výstupem budou mimo jiné podklady pro kraje a obce, použitelné při zpracování jejich územních plánů. Studii zajišťuje nezisková organizace Koalice pro řeky a partnerem je Univerzita Palackého v Olomouci.

Celá tisková zpráva Koalice pro řeky z 31. března 2015

 

Skokem do Vltavy vyzvou k ochraně řek i Pražané

PRAHA – Praha se v neděli 12. července 2015 připojí k letošním oslavám Evropského dne koupání v řekách. Největší akci chystá nezisková organizace Koalice pro řeky na Náplavce u Palackého mostu. Současně nabízí veřejnosti – spolkům, sdružením a jednotlivcům – podporu při pořádání dalších akcí na dalších místech v Praze. Smyslem Evropského dne koupání v řekách je upozornit na potřebu ochrany vodních toků a na výhody, které přináší jejich návrat do přírodní či přírodě blízké podoby. Tzv. Big Jump, který po celé Evropě probíhá ve znamení koupání v řekách a oslav na jejich březích, upozorní na nutnost ochrany vodních toků již podesáté.

Celá tisková zpráva Koalice pro řeky z 12. března 2015

 

Tradiční sady, mokřady i ovce se navracejí do krajiny Beskyd

JEZERNÉ/VELKÉ KARLOVICE – Za malebnou podobou Beskyd, kterou dnes oceňují turisté i přírodovědci, stojí tvrdá práce původních místních hospodářů. Aby se tyto hodnoty udržely i do budoucna, je nutné obnovovat pastviny, sady, lesy i mokřady pomocí tradičních způsobů obhospodařování krajiny. V místech zvaných Palúch a Benešky v obci Jezerné u Velkých Karlovic se o to už druhým rokem stará Koalice pro řeky.

Celá tisková zpráva Koalice pro řeky ze 6. března 2015

 

Vyšší zisky pro stavitele hal a skladů nebo dostatek místních potravin pro lidi? Sněmovna rozhodne, upozorňuje Zelený kruh

PRAHA – Poslanecká sněmovna v nejbližších dnech bude rozhodovat o možném usnadnění záboru kvalitní zemědělské půdy. Skupina senátorů totiž navrhla rozsáhlé výjimky z placení poplatků za zábor půdy. Výjimku mají získat tovární haly, skladiště, silnice či parkoviště, které podpoří stát či si je obec nebo kraj dají do svého územního plánu. Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Beleco, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Koalice pro řeky a Společnost pro trvale udržitelný život z asociace Zelený kruh proto varují před zvýšením tempa likvidace kvalitní půdy a nedostatkem místních potravin v budoucnosti.

Celá společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Beleco, Pro-BIO, Koalice pro řeky a Společnosti pro udržitelný život z asociace Zelený kruh z 21. ledna 2015

 

Část senátorů chce omezit ochranu půdy a krajiny před ničením, upozorňuje Zelený kruh Vloženo 13.1.2015

PRAHA – Senát bude zítra hlasovat o usnadnění záboru kvalitní zemědělské půdy. Skupina senátorů totiž navrhla rozsáhlé výjimky z placení poplatků za zábor půdy. Výjimku mají získat veškeré dopravní stavby, technická infrastruktura či průmyslové plochy, které si obec či kraj daly či dají do svého územního plánu. Hnutí DUHA, Česká společnost ornitologická, Beleco, Pro-BIO a Koalice pro řeky z asociace Zelený kruh proto varují před zvýšením záboru kvalitní půdy.

Celá společná tisková zpráva Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Beleco, Pro-BIO a Koalice pro řeky z asociace Zelený kruh

 

Ochrana přírody a výhodné lesnictví mohou jít ruku v ruce. Vloženo 29.12. 2014

ČEHOVICE – Že je možné spojit ekonomický přínos zejména pro malé a střední vlastníky lesa s výhodami pro ochranu přírody, ukazuje už druhá sezóna unikátního projektu v čehovickém biocentru. Koncem prosince ji zahajuje Koalice pro řeky, která tady obnovuje tradiční způsob obhospodařování lužních lesů. Majitelé lesů nebudou muset čekat dlouhá desetiletí na ekonomický přínos z nově založeného lesa, ten se dostaví již za 10-15 let. Do lesních prací se navíc zapojují dlouhodobě nezaměstnaní místní lidé vybraní ve spolupráci s Úřadem práce v Prostějově a organizací Člověk v tísni.

„Našim cílem není obhospodařovat jen jeden konkrétní pozemek, naopak projekt chápeme jako pilotní prověření hospodářské metody středního lesa v nově zakládaných porostech v podmínkách České republiky. Získané zkušenosti chceme zpracovat a předat dále, protože metodu středního lesa považujeme za vhodný způsob hospodaření například na pozemcích v okolí revitalizovaných potoků a řek. Průběžně prověřujeme její efekty z hlediska ochrany přírody i její ekonomickou udržitelnost,“ uvádí vedoucí projektu, ing. Vlastimil Karlík. Navíc podle něj jde na Prostějovsku, tedy v regionu s vysokou nezaměstnaností, o nezanedbatelný přínos v sociální oblasti.

Celá tisková zpráva ke stažení.

..

Menší povodňové škody a čistější vodu slibuje úprava soutoku v Čehovicích. Vloženo 3.9.2014.

ČEHOVICE – Už zítra začnou v Čehovicích úpravy nedaleko soutoku Vřesůvky s Malým potůčkem. Vznikne nové, přírodní, mělčí a členitější koryto Malého potůčku, který bude mít možnost se rozlévat do revitalizované nivy Vřesůvky. To v budoucnu sníží povodňové škody, zlepší samočistící schopnosti vodních toků a zvýší biodiverzitu potoků i jejich okolí. Projekt připravila Arnika s podporou Člověka v tísni, stavební povolení, stavbu a péči o pozemky má na starosti Koalice pro řeky.

„Netypické na tomto projektu je, že zodpovědnost za něj od počátečních návrhů přes realizaci až po následnou péči o revitalizované území převzaly nevládní organizace. Chceme nejen dalším sdružením, ale zejména vodohospodářům a starostům ukázat, že revitalizace jsou dobrou cestou, jak napravit vodní režim v naší krajině. Dnes voda při povodních rychle proteče korytem anebo eroduje půdu a způsobí tak velké škody, když však bude mít možnost rozlít se nivy, nejen, že škody budou menší, ale zároveň to pomůže přírodě,“ říká spoluautor projektu Zdeněk Poštulka z Koalice pro řeky. …

Celá tisková zpráva ke stažení.

 

Před bleskovou povodní ochrání obce zdravá krajina. Vloženo 8.8. 2014.

PRAHA – Za bleskové povodně, jichž jsme svědky v posledních dnech, může nezdravý stav krajiny. Nejvíce se projevuje právě při silných deštích, kdy se koryty toků může valit až stonásobně více vody. Náprava přitom nemusí být vždy složitá ani drahá. Pomůže především obnova drobných krajinných prvků, jakými jsou například meze a remízky ve svazích, meandry a tůně na vodních tocích, orba a setí plodin po vrstevnici místo po spádnici. Dostatek místa pro rozliv pak zadrží při přívalových srážkách vodu tam, kde neškodí. Na revitalizace vodních toků a krajinné úpravy lze získat například dotace z Operačního programu Životní prostředí. Příklady dobré praxe nabízí Koalice pro řeky, sdružující několik českých nevládních organizací a řadu odborníků, kteří mohou poskytnout komplexní poradenství.

„Odvodněná krajina s regulovanými toky je jako střecha, ze které stéká voda rovnou do okapu. A pod tím pomyslným okapem stojí naše města a obce,“ říká krajinný ekolog Ing. Jakub Esterka z Koalice pro řeky. „Zdravá krajina vodu zadrží a při suchém počasí zase pozvolně vydává do okolí. Obnova poškozené krajiny nemusí být komplikovaná. V některých místech postačí změna osevního postupu. Dobrému hospodáři se vyplatí, protože zároveň ochrání svou půdu před erozí,“ vysvětluje Esterka.  …

Celá tisková zpráva ke stažení

..

Opomíjená i žhavá témata prodiskutují odborníci na konferenci Říční krajina 2013. Vloženo 10. 10. 2013

Už podeváté proběhne v Olomouci konference Říční krajina. Jde o tradiční příležitost k setkání vědců a výzkumníků, vodohospodářů, rybářů, ochránců přírody, studentů i členů nevládních organizací. Kromě debaty o krajině kolem řek a živého zájmu o revitalizace se konference letos speciálně zaměří na ekologické souvislosti zamýšlené stavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Od 10. do 12. října bude akci hostit Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého ve své nové budově.

Celá tisková zpráva ke stažení

 

Výzva účastníků konference Říční krajina. Vloženo 7. října

Účastníci odborné konference „Říční krajina“, která v pátek 7. října po třech dnech skončila v Olomouci, vyzývají zodpovědné politiky, aby se zasadili o zodpovědný přístup k vodním tokům, a přikládají svá doporučení.

Výzva účastníků konference „Říční krajina“ ministrovi životního prostředí ČR, ministrovi zemědělství ČR, předsedům Výboru pro životní prostředí, Hospodářského výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dnech 5. až 7. 10. 2011 pořádala nezisková organizace Koalice pro řeky konferenci „Říční krajina“. Konference v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci se zúčastnilo 114 účastníků z České republiky a Slovenska reprezentujících správce vodních toků, státní správu, ochranu přírody, vědecké a výzkumné instituce, zejména univerzity, projekční a stavební firmy a neziskové organizace. Prioritními tématy konference byly dynamika a retence vody v říčních nivách, devastace pramenných oblastí řek a ekologická správa vodních toků.

Celá tisková zpráva ke stažení

Vraťme řekám jejich tvář, zazní dnes na semináři. Vloženo 22. září 2011

Moderní vodohospodářské přístupy podporující návrat řek k jejich přírodní podobě jsou námětem semináře „Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků“, který pořádá Koalice pro řeky ve Velkém sále Ministerstva zemědělství ČR ve čtvrtek 22. září 2011 od 9:00 hodin. Koalice pro řeky pozvala odborníky z Francie, Švýcarska a Německa, aby představili své zkušenosti se správou a údržbou vodních toků. O seminář projevili mimořádný zájem čeští vodohospodáři – přihlásilo se jich 136 a kapacita sálu je již zcela zaplněna.

Celá tisková zpráva ke stažení

Evropský den koupání v řekách. Vloženo 4.7.2011

Přijďte se vykoupat k řece! Je to naprosto jiný zážitek, než jaký vám nabízí drahá koupaliště a bazény s chlorovanou vodou! S touto výzvou přichází v neděli 10. července občanské iniciativy v celé Evropě včetně České republiky. Na mnoha místech v přírodě u řek se lidé svým setkáním připojí k oslavě Evropského dne koupání v řekách. Také Brno nezůstává pozadu. Po loňském pilotním hojně navštíveném koupání opět zve do trávy na břeh Svratky všechny Brňany Ekologický institut Veronica, Koalice pro řeky a Rezekvítek. Vycházka s odborníky a následný piknik v trávě za doprovodu hudby vyvrcholí společným skokem do vln řeky – nazývaným po celé Evropě shodně Big Jump. Společný je také cíl akce: užít si den v přírodě, oslavit řeky a upozornit na nutnost jejich ochrany.

Koupací dny na území ČR koordinuje Arnika.

Celá tisková zpráva ke stažení

Beton nás před povodněmi a suchem neochrání. Vloženo 17.3.2011

Betonování břehů a bezohledné úpravy vodních toků v povodí Labe i jinde, plány na stavbu přehrady v Nových Heřminovech nebo v Krkonoších – příklady z poslední doby ukazují, že Česká republika  v boji proti  povodním či extrémnímu suchu nejde správnou cestou. Nadále spoléhá téměř výhradně na technická opatření, což je však již překonaný způsob myšlení. Dopad velkých vodních srážek nebo naopak dlouhotrvajících such lze zmírňovat  především zlepšováním akumulace vody v celé krajině. Plošné rozlivy ve zdravých říčních nivách dokáží zadržet při povodních několikanásobně více vody, než uměle budované stavby. Koalice pro řeky proto kritizuje Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství na období 2011-2015, která nyní prochází připomínkovým řízením.

Celá tisková zpráva ke stažení

Odborníci radí, jak na povodně: Dejme prostor řekám! Vloženo 25.11.2010

V úterý 23. listopadu se v Senátu Parlamentu ČR uskutečnil odborný seminář nazvaný Přírodě blízká protipovodňová ochrana: prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů, který pořádalo sdružení Koalice pro řeky a místopředseda Senátu Petr Pithart.

Tisková zpráva ke stažení

Komentáře na této stránce jsou zakázány.